Laboratoř centra dopravního výzkumu

Další zkoušky

ČísloNázevPopis
I.Cyklické zkoušky souvrství vozovekZkoušky se provádí v Laboratorním geotechnickém zkušebním poli (LGZP) zařízením PneuTester.
Jedná se o ověřování „výkonnosti“ zvoleného souvrství vozovky při dlouhodobém zatěžování.
Zjišťována je především závislost deformace na počtu cyklů (až 1 mil. cyklů) při namáhání zvoleným zatížením (kontaktní napětí až 0,5 MPa)
II.Měření přístrojem GPR (georadar)Zjišťování strukturálních vlastností vozovek, kde je možno určit tloušťky jednotlivých vrstev vozovky, polohy výztuže a kluzných trnů a kotev i jiných materiálových anomálií.
III.Měření SEM (rastrovací elekronový mikroskop)Zjišťování mikrostruktury vzorku jak v sypkém stavu, tak i v kompaktním stavu. Určování velikosti minerálů, případně vzniklých pórů ap.
IV.Zkoušky přístrojem – BT Rheom (reometr)Jedná se o reologické zkoušky na čerstvém betonu.
Je možno použít betonovou směs o maximální velikosti kameniva až 25 mm.
Měření parametry - úhel vnitřního tření, meze plasticity a vnitřní odpor.
V.Zkoušení povrchových vlastností vozovekdle požadavků zákazníka

Logo laboratoře

Osvědčení o akreditaci 2018

Certificate of accreditation 2018 1

Živnostenský list

úvod  |  akreditované zkoušky  |  další zkoušky  |  fotogalerie  |  kontakty  |  logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz