Laboratoř centra dopravního výzkumu

Laboratoř centra dopravního výzkumu

Provádíme zkoušky

Stavebních materiálů

  • betonů, malt, kameniv a zemin

Stavebních konstrukcí

  • podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací
  • betonových a zděných konstrukcí

Měření kvality ovzduší (imise)

Měření dopravního hluku

 

Laboratoř centra dopravního výzkumu je akreditovaná pro provádění zkoušek z čerstvého a ztvrdlého betonu včetně odběru vývrtů a nedestruktivního zkoušení, zkoušek zrnitosti kameniva, ztvrdlých malt, pevnosti potěrových materiálů, měření nerovnosti vozovek, geotechnických laboratorních a terénních zkoušek zemin pro dopravní stavby včetně zatěžovacích zkoušek, měření dopravního hluku, stanovení koncentrací limitovaných škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), ekotoxikologické zkoušky vymezené přílohou osvědčení o akreditaci č. 665/2015.

Dále LCDV nabízí provádění dalších zkoušek a měření v neakreditovaném režimu a konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury a hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí.

certifikáty

Logo laboratoře

Osvědčení o akreditaci 2017

Certificate of accreditation 2017 01

Živnostenský list

úvod  |  akreditované zkoušky  |  další zkoušky  |  fotogalerie  |  kontakty  |  logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz